ANBI


De Belastingdienst heeft Stichting Surftherapie.nl aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)

Een ANBI status krijg je als goed doel van de belastingdienst. Om door de belastingdienst als ANBI aangewezen te kunnen worden, moeten het doel en de activiteiten van de instelling een algemeen belang dienen. Verder mag een ANBI geen winstoogmerk hebben en geen particulier belang dienen.

Het grote voordeel is dat je geen belasting betaalt over de gift aan de Stichting Surftherapie. Elke cent die je ons geeft gaat echt naar de surf sessies van de deelnemers.

Op de ANBI site van de belastingdienst vind je alle informatie en kan deze status gecontroleerd worden.

Naam organisatie:

Stichting Surftherapie.nl

RSIN nummer en KVK nummer:

859424522 en 73257451


Statuten:

statuten stichting surftherapie1.nl.pdf


Internet adres:

https://surftherapie.nl

Contactgegevens:

Postadres: Achterpad 30, 1871 HC, Schoorl

Telefoonnummer: 0623868595

E-mail: info@surftherapie.nl

Doelstelling:

Mensen die in een revalidatieproces zitten in welke fase dan ook van een neurologische aandoening zoals een beroerte een uitdagende vorm van revalidatie aan te bieden, in een uitdagende omgeving met hoge intensiteit middels surftherapie. Hierdoor wordt naast het neurologisch herstel ook een stuk kameraadschap, positief effect op het psychisch en mentaal welbevinden opgebouwd. Wij streven er naar nummer 1 aanbieder te zijn van deze vorm van revalidatie.

Beleidsplan:

BELEIDSPLAN STICHTING SURFTHERAPIE.docx

Bestuurders:

Tijs van Bezeij                     Voorzitter                 Gestart per 29-11-2018

Roy Appel                           Secretaris                  Gestart per 29-11-2018

Robbert van der Meer      Penningmeester      Gestart per 29-11-2018

Beloningsbeleid:

Stichting Surftherapie werkt zoveel mogelijk met vrijwilligers. De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Financiële middelen:

Diverse fondsen zijn of worden aangeschreven voor een financiële bijdrage waaronder de Hersenstichting, Edwin van der Sar foundation, Dorian van Rijsselberghe foundation, Ook zullen bedrijven gevraagd worden voor een donatie en staan wij open voor giften van particulieren. Zie hier de begroting van 2019: Begroting stichting surftherapie2019.pdf.