ANBI

De Belastingdienst heeft Stichting Surftherapie.nl aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)

Een ANBI status krijg je als goed doel van de belastingdienst. Om door de belastingdienst als ANBI aangewezen te kunnen worden, moeten het doel en de activiteiten van de instelling een algemeen belang dienen. Verder mag een ANBI geen winstoogmerk hebben en geen particulier belang dienen.

Het grote voordeel is dat je geen belasting betaalt over de gift aan de Stichting Surftherapie. Elke cent die je ons geeft gaat echt naar de surf sessies van de deelnemers.

Op de ANBI site van de belastingdienst vind je alle informatie en kan deze status gecontroleerd worden.


Naam organisatie:

Stichting Surftherapie.nl


RSIN nummer en KVK nummer:

859424522 en 73257451


Statuten:

statuten stichting surftherapie.nl.


Contactgegevens:

Postadres: Achterpad 30, 1871 HC, Schoorl

Telefoonnummer: 0623868595

E-mail: info@surftherapie.nl


Doelstelling:

Mensen die in een revalidatieproces zitten in welke fase dan ook van een neurologische aandoening zoals een beroerte een uitdagende vorm van revalidatie aan te bieden, in een uitdagende omgeving met hoge intensiteit middels surftherapie. Hierdoor wordt naast het neurologisch herstel ook een stuk kameraadschap, positief effect op het psychisch en mentaal welbevinden opgebouwd. Wij streven er naar nummer 1 aanbieder te zijn van deze vorm van revalidatie.


Beleidsplan 2019-2021:

BELEIDSPLAN STICHTING SURFTHERAPIE

Aangezien veiligheid voorop staat hebben wij een aanvulling geschreven op dit punt. Deze aanvulling kunt u lezen middels volgende link:

Aanvulling beleidsplan veiligheid


Begroting 2021:

Begroting 2021 Surftherapie


Financiele verantwoording en jaarverslagen:

Stichting surftherapie - Jaarrekening 2019

Stichting surftherapie - Jaarverslag 2019

Stichting surftherapie - Jaarrekening 2020

Stichting surftherapie - Jaarverslag 2020


Bestuurders:

Tijs van Bezeij                     Voorzitter   

Roy Appel                           Secretaris

Gerrit Visser                        Onderhoud materiaal en omgeving

Rick Kramer                   Penningmeester, algemene zaken.

Rosalie Denneman          Onderzoek


Beloningsbeleid:

Stichting Surftherapie werkt zoveel mogelijk met vrijwilligers. De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.


Financiële middelen:

Diverse fondsen zijn of worden aangeschreven voor een financiële bijdrage waaronder de Hersenstichting, Keer op keer, ING ondersteuningsfonds en Dirk Kuyt foundation, Ook zijn bedrijven gevraagd worden voor een donatie en staan wij open voor giften van particulieren. Zie hier de begroting 2020..