Hoe werkt het?

De deelnemers worden minimaal één op één begeleid door een ervaren therapeut. Veiligheid van en positieve ervaring voor de deelnemer staan altijd voorop. Voorzieningen in de vorm van strandrolstoel en strandrollator zijn aanwezig. Partners, vrienden en familieleden worden actief betrokken bij de therapie en worden gevraagd mee te helpen. Zij kunnen eventueel zelf ervaren wat deze therapie inhoudt.

VEILIGHEID

Tijdens de surftherapie besteden wij veel aandacht aan veiligheid. Er wordt vooraf een afweging gemaakt door een arts of deelname medisch verantwoord is. Er zijn verschillende professionals uit de gezondheidszorg en sportonderwijs betrokken bij de surftherapie. De reddingsbrigade is aanwezig en op de hoogte. Alle vrijwilligers  hebben ervaring en affiniteit met de doelgroep en watersporten. Stagiaires worden goed geïnstrueerd, begeleid en zijn altijd boventallig. Alle vrijwilligers leveren een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aan surftherapie.nl. Hierdoor zal deelname een zo positief mogelijke ervaring zijn voor de deelnemers. Gedurende de gehele surftherapie staat veiligheid en de ervaring van de deelnemer voorop. Hier zal waar nodig de uitvoering van het project te allen tijde op aangepast worden.

KOSTEN

Deelnemers betalen een kleine bijdrage aan de surflessen namelijk 20 euro per 3 lessen. Dit bedrag is bewust heel laag zodat het laagdrempelig is voor deelnemers uit alle lagen van de bevolking. Om de kosten dekkend te krijgen zal er een beroep worden gedaan op eenmalige subsidies, donaties en sponsoring.

MEEDOEN

Vanaf voorjaar 2019 gaan wij data en locaties plannen. Vanaf die tijd is het mogelijk in te schrijven als deelnemer. Wil je je aanmelden als vrijwilliger en / of heb je andere vragen neem dan contact met ons op via: info@surftherapie.nl