Hoe werkt het?

De deelnemers worden minimaal één op één begeleid door een ervaren therapeut, en aangevuld met één tot drie vrijwilligers. Veiligheid van en positieve ervaring voor de deelnemer staan altijd voorop. Voorzieningen in de vorm van strandrolstoel en strandrollator zijn aanwezig. Partners, vrienden en familieleden worden actief betrokken bij de therapie en worden gevraagd mee te helpen. Zij kunnen eventueel zelf ervaren wat deze therapie inhoudt.

VEILIGHEID

Tijdens de surftherapie besteden wij veel aandacht aan veiligheid. Er wordt vooraf een afweging gemaakt door een arts of deelname medisch verantwoord is. Er zijn verschillende professionals uit de gezondheidszorg en sportonderwijs betrokken bij de surftherapie. De reddingsbrigade is aanwezig en op de hoogte. Alle vrijwilligers  hebben ervaring en affiniteit met de doelgroep en watersporten. Stagiaires worden goed geïnstrueerd, begeleid en zijn altijd boventallig. Alle vrijwilligers leveren een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aan surftherapie.nl. Daarnaast is er een gedragscode vrijwilligers opgesteld. Vrijwillgers moeten deze ondertekenen. Indien nodig kan onze vertrouwens(contact)persoon worden ingeschakeld. Hierdoor zal deelname een zo positief mogelijke ervaring zijn voor de deelnemers. Gedurende de gehele surftherapie staat veiligheid en de ervaring van de deelnemer voorop. Hier zal waar nodig de uitvoering van het project te allen tijde op aangepast worden.

KOSTEN

Deelnemers betalen een kleine bijdrage aan de surflessen namelijk 20 euro per 3 lessen. Dit bedrag is bewust heel laag zodat het laagdrempelig is voor deelnemers uit alle lagen van de bevolking. Om de kosten dekkend te krijgen zal er een beroep worden gedaan op eenmalige subsidies, donaties en sponsoring.

Data Petten 2021:

De data in juni in Petten zijn vol.

De data in september zijn: 12-19-26 september. Deze zitten inmiddels ook vol.

Aanmelden kan altijd. Wij hebben ook nog een aantal opties voor door de week. Deze data staan niet op de website. Na aanmelding nemen wij telefonisch contact met u op om de mogelijkheden te bespreken.

Wij werken samen met de Surfschool "De Jongens Uit Schoorl"

Adres: Korfwaterweg 1, 1755 LB, Petten.

www.djus.nlInschrijfformulier surftherapie deelnemer

Inschrijfformulier vrijwilliger