CORONA en surftherapie

Helaas heeft het Corona virus ook de activiteiten van surftherapie in de ban. De studie reis naar Fuerte Ventura heeft niet door kunnen gaan en ook de reguliere therapie moet anders. Na een aantal try-outs hebben wij in goed overleg met de gemeente en de GGD een manier gevonden om surftherapie te kunnen aanbieden. Er gaat wel wat veranderen. Omdat de sessie's in juni en juli anders zijn verlopen willen wij iedereen die ook daarvoor had aangemeld een kans geven toch te kunnen surfen. In plaats van 2 uur achter elkaar surfen wordt het 1 uur surfen. Wij willen dan 3 uren per sessie inzetten zodat er 3x zoveel deelnemers mee het water op kunnen.

Hoe werkt het normaal gesproken zonder corona?

De deelnemers worden minimaal één op één begeleid door een ervaren therapeut. Veiligheid van en positieve ervaring voor de deelnemer staan altijd voorop. Voorzieningen in de vorm van strandrolstoel en strandrollator zijn aanwezig. Partners, vrienden en familieleden worden actief betrokken bij de therapie en worden gevraagd mee te helpen. Zij kunnen eventueel zelf ervaren wat deze therapie inhoudt.

VEILIGHEID

Tijdens de surftherapie besteden wij veel aandacht aan veiligheid. Er wordt vooraf een afweging gemaakt door een arts of deelname medisch verantwoord is. Er zijn verschillende professionals uit de gezondheidszorg en sportonderwijs betrokken bij de surftherapie. De reddingsbrigade is aanwezig en op de hoogte. Alle vrijwilligers  hebben ervaring en affiniteit met de doelgroep en watersporten. Stagiaires worden goed geïnstrueerd, begeleid en zijn altijd boventallig. Alle vrijwilligers leveren een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aan surftherapie.nl. Daarnaast is er een gedragscode vrijwilligers opgesteld. Vrijwillgers moeten deze ondertekenen. Indien nodig kan onze vertrouwens(contact)persoon worden ingeschakeld. Hierdoor zal deelname een zo positief mogelijke ervaring zijn voor de deelnemers. Gedurende de gehele surftherapie staat veiligheid en de ervaring van de deelnemer voorop. Hier zal waar nodig de uitvoering van het project te allen tijde op aangepast worden.

KOSTEN

Deelnemers betalen een kleine bijdrage aan de surflessen namelijk 20 euro per 3 lessen. Dit bedrag is bewust heel laag zodat het laagdrempelig is voor deelnemers uit alle lagen van de bevolking. Om de kosten dekkend te krijgen zal er een beroep worden gedaan op eenmalige subsidies, donaties en sponsoring.

Data Camperduin 2021:

Wij werken samen met de Surfschool "De Jongens Uit Schoorl"

Adres: Heereweg 403, 1871 GL, Schoorl

www.djus.nl


De data voor 2021 volgen nog


Data Wijk aan Zee 2021.

Wij werken samen met Surfclub hui nalu

Reyndersweg 3 1951LA

Velsen Noord


De data voor 2021 volgen nog.Inschrijfformulier surftherapie

Inschrijfformulier vrijwilliger