ANBI Status

De Belastingdienst heeft Stichting Surftherapie.nl aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Om door de belastingdienst als ANBI aangewezen te worden, moeten het doel en de activiteiten van de instelling een algemeen belang dienen. Verder mag een ANBI geen winstoogmerk hebben en geen particulier belang dienen.

Het betekent dat er geen belasting betaald wordt over een gift aan Stichting Surftherapie.nl. Elke cent die je ons geeft, gebruiken we voor de deelnemers. Meer weten over ANBI? Kijk op de site van de Belastingdienst. Je kunt hier ook de status controleren.

CFB Keurmerk

Surftherapie.nl is een Erkend Goed Doel. Dat betekent dat wij voldoen aan strenge kwaliteitseisen. Toezichthouder CBF controleert dit. Zo weet u zeker dat wij bijdragen aan een betere wereld, zorgvuldig omgaan met elke euro en verantwoording afleggen. Meer weten over de kwaliteitseisen en de controle door het CBF? Kijk op geefgerust.nl.

Veiligheid

Surftherapie is een uitdagende hobby. Het is altijd jouw keuze om mee te doen. Ook op tijd stoppen of pauze nemen krijgt respect! Onze vrijwilligers zijn er voor de deelnemers. We maken teams met drie begeleiders. Er zijn voldoende zwemvesten, helmen en geschikte surfboards aanwezig.

Gedragscode en vertrouwenspersoon

Alle vrijwilligers leveren een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aan. Ook teken zij de Gedragscode vrijwilligers Stichting Surftherapie. Indien nodig kan door zowel deelnemers als vrijwilligers onze vertrouwenspersoon worden ingeschakeld. Gedurende de gehele surftherapie staat veiligheid en de ervaring van de deelnemer voorop.

Vertrouwenspersoon

Matthijs de Moel - 06 - 48 13 31 58

Gepensioneerd beleidsmedewerker thuiszorg, burgerraadslid Heiloo

vertrouwenspersoon@surftherapie.nl

Stichting Surftherapie.nl

RSIN nummer

859424522

KVK nummer

73257451

Statuten

statuten stichting surftherapie1.nl.pdf

Huishoudelijk regelement

Huishoudelijk Reglement Stichting.docx

Contactgegevens

Postadres

Heemskerkerrelweg 1A, 1949 CS, Wijk aan Zee

Telefoonnummer

06 - 53 84 40 21

E-mail

info@surftherapie.nl

Bestuur

Voorzitter & secretaris: Roy Appel

Onderhoud materiaal en omgeving: Gerrit Visser

Penningmeester: Rick Kramer

Onderzoek: Rosalie Denneman

Financiën

Financiële verantwoording en jaarverslagen

Begroting

2022 Begroting 2022 Surftherapie.pdf

Financiële middelen

Diverse fondsen zijn of worden aangeschreven voor een financiële bijdrage waaronder de Hersenstichting, Keer op keer, ING ondersteuningsfonds en Dirk Kuyt foundation, Ook zijn bedrijven gevraagd worden voor een donatie en staan wij open voor giften van particulieren.

Beloningsbeleid

Stichting Surftherapie werkt zoveel mogelijk met vrijwilligers. De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.