Tijs van Bezeij, oprichter stichting surftherapie.nl, voorzitter bestuur en surftherapeut Hoofdfunctie: Revalidatiearts RC Heliomare.

Roy Appel, secretaris bestuur stichting surftherapie.nl en surftherapeut. Hoofdfunctie: Bewegingsagoog RC Heliomare. Nevenfunctie: leefstijl coach / beweegspecialist en levensgenieter.

Gerrit Visser, Penningmeester bestuur stichting surftherapie.nl en surftherapeut. Hoofdfunctie: Leerkracht PO, coach, surfer en gelukzoeker.

Richard Bouwmeester, deelnemer en organisator onderzoeksproject

Paulien Smit, deelneemster en organisator onderzoeksproject

Dirk Kleiman, deelnemer en organisator onderzoeksproject

Mary Veldhuizen, surfer, therapeut en organisator onderzoeksproject

Rosalie Denneman. surfer, fysiotherapeut en vrijwilligers coordinator.

Daisy Bakker, surfer, communicatie specialist en vrijwilliger met betrekking tot communicatie surftherapie.nl