Tijs van Bezeij, oprichter stichting surftherapie.nl, voorzitter bestuur en surftherapeut Hoofdfunctie: Revalidatiearts.

Roy Appel, secretaris bestuur stichting surftherapie.nl en surftherapeut. Hoofdfunctie: Bewegingsagoog RC Heliomare. Nevenfunctie: leefstijl coach / beweegspecialist en levensgenieter.

Gerrit Visser, Penningmeester bestuur stichting surftherapie.nl en surftherapeut. Hoofdfunctie: Leerkracht PO, coach, surfer en gelukzoeker.

Richard Bouwmeester, deelnemer en ervaringsdeskundige.

Paulien Smit, deelneemster en ervaringsdeskundige.

Dirk Kleiman, deelnemer en ervaringsdeskundige.


Paula Ram, surfer en vrijwilligerscoordinator, hoofdfunctie: SEH verpleegkundige.


Rick Kramer, bestuurder stichting surftherapie, hoofdfunctie: directeur Certiprotect.


Cees Kramer, surfer, organisator surfreis Fuerte Ventura.

Mary Veldhuizen, surfer, therapeut en organisator onderzoeksproject

Rosalie Denneman. surfer, fysiotherapeut en bestuurslid. Rosalie gaat het onderzoek leiden.

Daisy Bakker, surfer, communicatie specialist en vrijwilliger met betrekking tot communicatie surftherapie.nl


Matthijs de Moel Gepensioneerd beleidsmedewerker thuiszorg, burgerraadslid Heiloo, vertrouwenspersoon surftherapie.nl

06-48133158