Beleid met betrekking tot veiligheid:

Tijdens de surftherapie besteden wij veel aandacht aan veiligheid. Er wordt vooraf een afweging gemaakt door een arts of deelname medisch verantwoord is. Er zijn verschillende professionals uit de gezondheidszorg en sportonderwijs betrokken bij de surftherapie. De reddingsbrigade is aanwezig en op de hoogte. Alle vrijwilligers  hebben ervaring en affiniteit met de doelgroep en watersporten. Stagiaires worden goed geïnstrueerd, begeleid en zijn altijd boventallig. Afgelopen jaar is flink geinvesteerd in goed passende zwemvesten, helmen en geschikte surfboards.

Gedragscode en vertrouwenspersoon

Alle vrijwilligers leveren een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aan surftherapie.nl. Daarnaast is er een gedragscode vrijwilligers surftherapie opgesteld. Vrijwillgers moeten deze ondertekenen. Indien nodig kan onze vertrouwens(contact)persoon worden ingeschakeld. Hierdoor zal deelname een zo positief mogelijke ervaring zijn voor de deelnemers. Gedurende de gehele surftherapie staat veiligheid en de ervaring van de deelnemer voorop. Hier zal waar nodig de uitvoering van het project te allen tijde op aangepast worden.


Matthijs de Moel Gepensioneerd beleidsmedewerker thuiszorg, burgerraadslid Heiloo, vertrouwenspersoon surftherapie.nl

06-48133158

vertrouwenspersoon@surftherapie.nl